Velkommen til 
Askim Bedriftsmegling


RAADGIVERE
TJENESTER
Referanser

Oppdrag
Temaer
KontaktPer G. Askim / Daglig leder

Les artikkkelen
"Start tidlig ved salg av bedriften"
i Media Planetviagra alternative over the counter 4.12.2009


Computerized axial tomography. Ultrasound: a procedure in which high-energy sound waves (ultrasound) are bounced off internal tissues or organs and make echoes. The echoes form a picture of body tissues called a sonogram. Ureteroscopy: a procedure to look inside the ureter and renal pelvis to check for abnormal areas. A ureteroscope (a thin, lighted tube) is inserted through the urethra into the bladder, ureter, and renal pelvis. Tissue samples may be taken for biopsy. Surgery: tissues removed during surgery to treat the transitional cell cancer will be examined by a pathologist. The following stages are used for transitional cell cancer of the renal pelvis and/or ureter: stage 0 (carcinoma in situ) in stage 0, the cancer is found only on tissue lining the inside of the renal pelvis or ureter. Stage 0 is divided into stage 0a and stage 0is, depending on the type of tumor: stage 0a may look like tiny mushrooms growing from the lining. Stage 0a is also called noninvasive papillary carcinoma. Stage 0is is a flat tumor on the tissue lining the inside of the renal pelvis or ureter. buy viagra buy cheap viagra howtosmudge.com/pjn-cheapest-viagra-online-pharmacy-hc/ buy cheap viagra generic viagra online buy viagra online viagra for sale buy viagra online viagra without a doctor prescription nationalityinworldhistory.net/bsh-buy-online-viagra-so/ Stage 0is is also called carcinoma in situ. Stage i in stage i, cancer has spread through the cells lining the renal pelvis and/or ureter, into the layer of connective tissue. Stage ii in stage ii, cancer has spread through the layer of connective tissue to the muscle layer of the renal pelvis and/or ureter. Stage iii in stage iii, cancer has spread: to the layer of fat outside the renal pelvis and/or ureter; or into the wall of the kidney. Stage iv in stage iv, cancer has spread to at least one of the following: a nearby organ. The layer of fat surrounding the kidney. One or more lymph nodes. Other parts of the body. Transitional cell cancer of the renal pelvis and ureter is also described as localized, regional, or metastatic: localized the cancer is found only in the kidney. Regional the cancer has spread to tissues around the kidney and to nearby lymph nodes and blood vessels in the pelvis. Metastatic the cancer has spread to other parts of the body. Recurrent transitional cell cancer of the renal pelvis and ureter recurrent transitional cell cancer of the renal pelvis and ureter is cancer that has recurred (come back) after it has been treated. The cancer may come back in the renal pelvis, ureter, or other parts of the body. Treatment option over. Vi hjelper små og mellomstore bedrifter til å oppnå den beste salgsverdien gjennom et personlig engasjement, en grundig prosess og vår sterke kompetanse innen salg av bedrifter.

Askim Merger & Consulting AS ble grunnlagt i 1999
og har vid erfaring fra mange bransjer innen bedrifts-megling, forretningsmessig og personlig rådgivning.

Vår styrke er tett og nær relasjon med oppdragsgiver og vi sørger for en sikker fremdrift av hele prosessen til ønsket resultat er oppnådd.

 

 
   

Copyright © 2009 - 2012 Askim Bedriftsmegling  |  Webdesign: radesign.com@gmail.com