< < < TIL FORSIDEN

OM OSS


RAADGIVERE
TJENESTER
Referanser

Oppdrag
Temaer
Kontakt

Per G. Askim

Vår bedriftsmeglingsvirksomhet fokuseres mot små og mellomstore bedrifter som ønsker profesjonell hjelp ved salg av selskapet. Vi konsentrer oss i hovedsak på klienter med en årlig omsetning på mellom 5 og 100 millioner kroner.

 

Vår måte å arbeide på krever nær og tett kontakt med oppdragsgiver for å kunne forstå forretningsvirksomheten skikkelig og for å kunne gi anbefalinger slik at de rette tiltak kan tas for å forbedre salgsprospektet.

Våre rådgivere har lang og bred erfaring fra ledende stillinger i flere bransjer i næringslivet i Norge og  internasjonalt og ved behov tilknytter vi oss faste eksterne ressurser for å løse spesielle finansielle, skattemessige og juridiske spørsmål og oppgaver.

Vi er mer opptatt av kvalitet enn kvantum og antall transaksjoner er ikke noe mål i seg selv, da vår erfaring tilsier at hver transaksjon krever veldig mye personlig nærhet og hyppig kontakt med kunden.

Erfaringsmessig oppnår de små og mellomstore bedriftene bedre service og oppfølging fra mindre bedriftsmeglere. Vi er senior rådgivere som personlig sørger for en gjennomføring av hele prosessen til det beste for oppdragsgiver.

Våre betingelser er svært konkurransedyktige da vi er en liten og effektiv organisasjon.

   

Copyright © 2009 Askim Bedriftsmegling  |  Webdesign: radesign.com  |  Mail: radesign@yahoo.com