< < < TIL FORSIDEN

TEMAER
 


RAADGIVERE
TJENESTER
Referanser
Oppdrag
TEMAER
Kontakt

DUE DILIGENCE

Due diligence er en prosess der kjøper gjennomgår selskapet for å kontrollere at virksomheten er i henhold til hva selger har informert. Kjøper utøver tilbørlig aktsomhet for å avdekke viktige forhold som selger kanskje ikke er klar over.

Selger ønsker å få dokumentert at all vesentlig informasjon er gjort tilgjengelig for kjøper for derved å minimere risikoen for at kjøper skal kunne rettferdiggjøre eventuelle fremtidige krav om at salgsobjektet ikke var som avtalt og kreve et prisavslag.

Derfor er det viktig at all informasjon som forelegges kjøper før et tilbud foreligger er så utfyllende og sannferdig som mulig for å unngå prisklemmen.

Hvis den potensielle kjøperen er en konkurrent bør en på forhånd ha på plass en intensjonsavtale om et fremtidig kjøp på plass som gir en større forsikring om kjøpers seriøsitet  og forhindrer at et kjøp ikke veltes av uvesentlige innsigelser.

En due diligence kan omfatte mange områder:

Finansielt Organisatorisk
Regnskap Juridisk
Teknisk Miljøforhold

Hvor omfattende en due dilligence skal være avhenger av størrelsen på transaksjonen, kjøpers kunnskap til virksomheten og bransjen. En bør alltid benytte ekspertise på området som revisor og advokat tidlig i prosessen.
DUE DILIGENCE
EARNOUT
FISJON
VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE
SKATT
ARV

   

FORSIDE        OM OSS        RÅDGIVERE        TJENESTER        REFERANSER        OPPDRAG        TEMAER        KONTAKT

Copyright © 2012 Askim Bedriftsmegling  |  Webdesign: radesign.com  |  Mail: radesign.com@gmail.com