< < < TIL FORSIDEN

TEMAER
 


RAADGIVERE
TJENESTER
Referanser
Oppdrag
TEMAER
Kontakt

DUE DILIGENCE
EARNOUT
FISJON
VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE
SKATT
ARV

EARNOUT

Earnout er en avtale hvor deler av salgssummen blir knyttet til selskapets fremtidige inntjening, hvor delbetalingen avhengig av avtalt resultatoppnåelse som blir betalt over tid, normalt 1- 3 år. Betalingen skjer som oftest i årlige rater  over perioden.

Selger og kjøper har forskjellige oppfatning om verdien av selskapet, spesielt når verdiene forventes å oppstå etter at kjøperen har tatt over selskapet gjennom synergier som gir kostnadsgevinster og merinntekter.

Det er ofte naturlig å knytte en earnout avtale med selgers tilstedeværelse i selskapet etter selve overtagelsen for de første årene for å sikre kontinuitet og forpliktelse. For mindre selskaper er ofte eieren en avgjørende faktor for suksess på grunn av personlig engasjement, kunnskap og kunderelasjoner.

En av de kritiske faktorene i en earnout avtale er å bestemme  hvilke resultater som skal oppfylles for at utbetalingene skal finne sted. Her må selger observant.

Det er sikrest å knytte en earnout til poster som ligger høyt i resultatregnskapet som DB1. Omsetningsmål er å foretrekke fremfor resultatmål.

Den solgte enheten bør forbli et eget resultatsområde i kjøper selskap for å ikke blande inntekter og kostnader og for å unngå "kreativ" regnskapsføring .Kun direkte relaterte kostnader + belastning av fast felleskostnad  bør være en del av earnout avtalen.

For selger er det også usikkerhetselement om kjøper vil åpne for at selger får tilgang til regntallstall som sikrer selger at rett vederlag blir betalt ut. En earnoutavtale må utformes slik at dette er en del av vederlag for aksjesalg og ikke en skattepliktig lønn. Ligningsmyndighetene vil i tvil lett skjære igjennom og betrakte dette som lønn som blir skattet etter en høyere skattesats. En revisor eller en skatteadvokat bør engasjeres ved like avtaler

En earnout avtale er alltid forbundet med en viss risiko, men den bør også ha en oppside som kan sikre selger langt større avkastning enn det som var forventet verdi for selskapet.

 
   

FORSIDE        OM OSS        RÅDGIVERE        TJENESTER        REFERANSER        OPPDRAG        TEMAER        KONTAKT

Copyright © 2012 Askim Bedriftsmegling  |  Webdesign: radesign.com  |  Mail: radesign.com@gmail.com