< < < TIL FORSIDEN

TJENESTER / BEDRIFTSMEGLING
 


RAADGIVERE
TJENESTER
Referanser
Oppdrag
Temaer
Kontakt

PROSESSEN

Vi gjennomfører en prosess hvor vi har en løpende dialog og konsultasjon med oppdragsgiver.


Fase 1
Regnskap, analyse, forutsetninger, målsettinger, dokumentasjon, verdivurdering, prisvurdering strategi salg, anbefalinger, tiltak, finansielle disposisjoner.

Utarbeidelse av Blinder (kort beskrivelse av prospektet uten oppdragsgivers navn).


Fase 2
Utarbeidelse av komplett Informasjons Memorandum/Prospekt (detaljert beskrivelse av virksomheten), søk i kontaktnett, identifisering av målgrupper, short listing, prioritering av kandidater, taktikk m.m.


Fase 3
Personlig kontakt mot målgruppen, møter med mulige kjøpere, konfidensialitetserklæring presentasjon av kandidater, forhandlinger med ulike interessenter, intensjonsavtale.


Fase 4
Transaksjonen, ”due diligence”, kjøpsavtale, oppgjørsform.

BEDRIFTSMEGLING
1  Salg av besdrifter
2  Prospektbase
3  PROSESSEN
4  Tidsplan
5  Honorar

BEDRIFTSRÅDGIVNING
1  Strategivalg
2  Bedriftsutvikling
3  Salgsledelse
4  Personlig rådgivning
5  Organisasjonsutvikling
6 Forretningsstyring / ledelse
   

Copyright © 2012 Askim Bedriftsmegling  |  Webdesign: radesign.com  |  Mail: radesign@yahoo.com