< < < TIL FORSIDEN

TJENESTER / BEDRIFTSMEGLING
 


RAADGIVERE
TJENESTER
Referanser
Oppdrag
Temaer
Kontakt

TIDSPLAN - PROSESSEN
FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

Prosessen vil kunne strekke seg over 6 – 12 måneder avhengig marked og kompleksitet.
Denne kan typisk være:

Jan. Feb.-Mar. Apr.-Jun. Sep.-Okt.


DOKUMENTFLYT

- Mandatavtale
- Blinder,
- Memorandum,
- Konfidensialitetserklæring (NDA)    
- Intensjonsavtale   
- Kjøpsavtale


BEDRIFTSMEGLING
1  Salg av besdrifter
2  Prospektbase
3  Prosessen
4  TIDSPLAN
5  Honorar

BEDRIFTSRÅDGIVNING
1  Strategivalg
2  Bedriftsutvikling
3  Salgsledelse
4  Personlig rådgivning
5  Organisasjonsutvikling
6 Forretningsstyring / ledelse
   

Copyright © 2012 Askim Bedriftsmegling  |  Webdesign: radesign.com  |  Mail: radesign@yahoo.com