< < < TIL FORSIDEN

TJENESTER / BEDRIFTSMEGLING
 


RAADGIVERE
TJENESTER
Referanser
Oppdrag
Temaer
Kontakt

HONORAR

Prinsipper for honorering

* Faste honorarer for fasene 1 - 3:
* - Rådgiving
* - Dokumentasjon
* - Prospektliste
* - Intro/møte kandidater

Transaksjonshonorar fase 4: Prosent  av
realisert verdiutveksling av inngått avtale

BEDRIFTSMEGLING
1  Salg av besdrifter
2  Prospektbase
3  Prosessen
4  Tidsplan
5  HONORAR

BEDRIFTSRÅDGIVNING
1  Strategivalg
2  Bedriftsutvikling
3  Salgsledelse
4  Personlig rådgivning
5  Organisasjonsutvikling
6 Forretningsstyring / ledelse
   

Copyright © 2012 Askim Bedriftsmegling  |  Webdesign: radesign.com  |  Mail: radesign@yahoo.com