Snarvei: Strategivalg | Bedriftsutvikling | Personlig rådgivning | Organisasjonsutvikling

Strategivalg

Vår erfaring tilsier at flere bedrifter utvider sine tjenester og produktområder ut fra en ren marginal betraktning for å oppnå kortsiktig vekst og lønnsomhet uten hensyn til om dette er riktig strategisk overfor kundebasen på lang sikt.

For å sikre en planlagt lønnsom vekst over tid er det avgjørende at det foreligger en gjennomtenkt strategi som er forankret internt og som omverden forstår.

Små og mellomstore bedrifter har ikke alltid tid, ressurser eller kapasitet til denne type øvelse og det er her Askim Merger & Consulting kan bistå enten som styremedlem, mentor eller konsulent.

Rådgivning

Bedriftsutvikling

Normalt vil en organisk vekst på 5 – 10 % kunne
være realistisk, mens krav om vekst på 10-15 %
vil kreve helt andre innsatsfaktorer.

Dette utkrystalliserer ofte behovet for en aktive oppkjøpsstrategi innenfor svake og nye områder.

Kjennetegnet på selskaper som er i stand til å opprettholde en stabil lønnsomhetsutvikling, er kunsten å opprettholde en kontroller årlig vekst
på over 10+ %.

Bedriftsutvikling

Vi vil kunne bidra aktivt i prosessen med å identifisere problemstillinger for å effektivisere virksomheten og anbefale tiltak som kan gi den nødvendige turnaround og forbedringer.

Personlig rådgivning

Vi kan gi råd og hjelp med personlige og selskapsmessige løsninger og transaksjoner.
Vi kartlegger behovene sammen med klienten og diskuterer løsninger.

Dette kan dreie seg om nedtrapping av arbeid, utbytte eller kompensasjon over tid, earn-out løsninger, skattemessige forhold, pensjons-løsninger, personlige behov for finansiering/ kontantstrøm m.m.

Det kan tilrettelegges en plan som tilpasses den enkelte.

Organisasjonsutvikling

Vi kan bistå med planer og konkrete tiltak for å bedre arbeidsmiljøet, systematisere ledelses-prosesser og gjøre medarbeidere mer målrettet og engasjerte.

Dette kan dekke alt fra…

 • meningsundersøkelser
 • informasjonsstrategi
 • hjelpemidler / håndbøker
 • lønnsfastsettelse
 • bonus / provisjonsordninger
 • målesystemer

til medarbeidersamtaler, coaching og helsetiltak.

Snarvei: Salg av bedrifter | Prospektbase | Prosessen | Tidsplan | Dokumentflyt | Honorar

Salg av bedrifter

Hvilke kjøpere betaler mest?

Vi deler disse inn i flere grupper – strategiske, leverandører, produsenter, konkurrenter lokalisert i Norge eller utland.

En kjøper som trenger selgers produktområde strategisk for sin virksomhet vil betale mest, men det avgjørende er fremtidig vekst og avkastning.

Synergi blir en sentral faktor som påvirker prisen og ofte vil en konkurrent lettere kunne dra fordeler med å integrere tilsvarende virksomhet inn i egen organisasjon med betydelige bortfallskostnader.

Prospektbase

Hvor finner vi kjøperne?

Den som kjenner sin bransje best er som oftest selger selv mht konkurrenter, leverandører og produsenter og denne kilden systematiseres ved innhenting av opplysninger bl.a. fra offentlige kilder for å kunne prioritere industrielle og finansielle sterke kjøpere.

Vi kartlegger aktuelle selgers kunder som vil ha flere leverandører av andre tjenester

Det vurderes potensielle kjøpere som kan dra fordeler med et supplerende produktområde for å styrke tilbudet til egne kunder ved å utvide sin kjernevirksomhet.

AMC sitter i tillegg på en base av kjøpere som er på utkikk etter nye produkter, samt at vi har tilgang til bedriftsbaser spesielt for Skandinavia med samarbeidspartnere i utlandet. Vi har et vidt kontaktnett.

Bedriftsmekling

Prosessen

Vi gjennomfører en prosess hvor vi har en løpende dialog og konsultasjon med oppdragsgiver.

Fase 1
Regnskap, analyse, forutsetninger, målsettinger, dokumentasjon, verdivurdering, prisvurdering strategi salg, anbefalinger, tiltak, finansielle disposisjoner.

Utarbeidelse av Blinder (kort beskrivelse av prospektet uten oppdragsgivers navn).

Fase 2
Utarbeidelse av komplett Informasjons Memorandum/Prospekt (detaljert beskrivelse av virksomheten), søk i kontaktnett, identifisering av målgrupper, short listing, prioritering av kandidater, taktikk m.m.

Fase 3
Personlig kontakt mot målgruppen, møter med mulige kjøpere, konfidensialitetserklæring presentasjon av kandidater, forhandlinger med ulike interessenter, intensjonsavtale.

Fase 4
Transaksjonen, ”due diligence”, kjøpsavtale, oppgjørsform.

Tidsplan

Prosessen vil kunne strekke seg over 6 – 12 måneder avhengig marked og kompleksitet.

Denne kan typisk være:

Dokumentflyt

 • Mandatavtale
 • Blinder
 • Memorandum,
 • Konfidensialitetserklæring (NDA)
 • Intensjonsavtale
 • Kjøpsavtale

Honorar

Prinsipper for honorering.

Faste honorarer for fasene 1 – 3:

 • Rådgiving
 • Dokumentasjon
 • Prospektliste
 • Intro/møte kandidater

Transaksjonshonorar fase 4:

Prosent av realisert verdiutveksling av inngått avtale