Referanser

Vi har representert bedrifter innenfor et bredt spekter av bransjer og i de senere årene har vi spesielt hjulpet og tilrettelagt salg av mange veterinær/ dyreklinikker med meget gode resultater for eierne.

Alu-Service AS, Kløfta

Alu-Service AS, Kløfta

Et mellomstort selskap (omsetning ca 25 mill) hvor gründerne ønsket å trekke seg tilbake om noen år for å nyte pensjonistlivets gleder.

Bedriften ble solgt til en større aktør innefor samme bransje som kunne nyttegjøre seg den geografiske lokaliseringen. Kjøpt av et større Europeisk konsern i mrd klassen notert på Paris børsen.
Kontakt styreleder Bjørn Løvaas på mob 92 03 52 32 for en referansesamtale som fremhever AMB på følgende måte:

AMB hadde et meget tett personlig og tillitsvekkende engasjement under og etter salgsprosessen. De tilegnet seg raskt kunnskaper om markedet og bransjen og bidro med verdifulle råd for å posisjonere bedriften før salget. Spesielt fant de gode og geniale løsninger ved å realisere verdiene i selskapet gjennom fisjonering og gunstige oppgjørsformer.

Vi kan anbefale AMB til alle som trenger kvalifisert og personlig rådgivning i denne type prosesser og som følger opp og kan identifisere seg med bedriften.”

Web: aluservice.no


C Frimann-Dahl AS

C Frimann-Dahl AS (Berner), Bærum

Salg av forbruksvarer til kunder innen automarkedet og industrien med anerkjente merkevarer som KENT kjemiprodukter, samt verktøy fra Snap-on og Kamasa.

Kontakt daglig leder Erling Bruun for en referansesamtale.
Mob.: 481 91 936

Web: berner.no


Dryppvanning AS, Bøverbu

Dryppvanning AS, Bøverbu

Dette er et mindre selskap hvor gründeren ønsket å trekke seg tilbake for å vurdere andre nye områder. Selskapet ble solgt til en stor norsk bedrift som så muligheten til å supplere sitt produktsortiment strategisk for å imøtte behovet til sin primære kundegruppe. Solgt til større Norsk konsern i mrd klassen.

Kontakt Tore Hagen på Tlf.: 61 19 46 00
for referansesamtale som har følgende bemerkninger:

“Jeg kontaktet AMB etter anbefaling fra en venn hvor AMB hadde gjort en god jobb. Det avgjørende for meg var at kjemi og tillit var til stede. Jeg hadde personlig behov for en samtalepartner som kunne gi meg gode råd om når tidspunktet for salg var riktig og hva som kunne forbedres for å være attraktiv i markedet.

Følte aldri noe press fra AMB om å selge, men heller avvente til alle brikkene var på plass. Da tiden var inne for salg, gikk prosessen over alle forventninger både med selve prosessen og ikke minst en nyansert og god oppgjørsform.

Jeg kan anbefale AMB til alle bedrifter som trenger råd og veiledning mot et fremtidig salg uten å måtte bli presset utidig gjennom en prosess.”


Intro Design AS, Oslo

Intro Design AS, Oslo

Kontakt styreleder Camilla Solli for en referansesamtale.

Mob.: 98 62 45 40


Kristiansand Dyreklinikk AS

Kristiansand Dyreklinikk AS

Kontakt daglig leder Bjørn Tore Anderssen for en referansesamtale.
Mob.: 908 55 740


Proffice AS, Gjøvik

Proffice AS, Gjøvik

Solgt til større Svensk konsern i mrd klassen.

Kontakt styreleder Nils Bjørn Barlund for en referansesamtale

Mob.: 99 58 12 03


Reno Skadeservice AS, Oslo

Reno Skadeservice AS, Oslo

De største aksjonærene merket en utvikling i markedsforhold samtidig som finanskrisen krystallisert seg.

Sammen med AMB ble markedet analysert og opprettet kontakt med et fremgangsrik utenlandsk selskap med stor ambisjoner for det norske marked.

Reno og oppkjøperens sammenfallende strategi passet perfekt. Selskapet ble solgt til et større Nordisk konsern i 4 mrd. klassen.

Kontakt Steven John Portch på mob 92 06 05 10
for referansesamtale og som har følgende kommentarer:

”AMB innsats ble helt avgjørende for sluttresultatet og for å holde prosessen på sporet. Kjøperen var meget profesjonell og vant til denne type oppkjøp slik at man kunne risikere å mistet kontroll hvis ikke AMB hadde vært på banen.

Oppnådd resultat ble meget tilfredsstillende for alle parter og i overkant av hva vi kunne ha oppnådd selv.

Jeg kan derfor anbefale AMB på det sterkeste som en lojal og kunnskapsrik ressurs for denne type oppdrag.”


Simona AS (Hangtag AS)

Simona AS (Hangtag AS)

Eier ønsket å trekke seg ut av firmaet med en glidende overgang av eierskifte og årlige utbetalinger over tid.

Kontakt styreleder Rita Berg Mustad for en referansesamtale.

Mob.: 92 42 65 41


Sørlandets Dyreklinikk

Sørlandets Dyreklinikk

Kontakt daglig leder Bjørg Siri Svendsen for en referansesamtale.
Mob.: 905 05 815


Volvat Dyreklinikk, Oslo

Volvat Dyreklinikk, Oslo

Kontakt daglig leder Helge Wiig for en referansesamtale.
Mob.: 909 89 551


Vågsbygd

Vågsbygd Dyreklinikk AS

Kontakt daglig leder Erling Frivold for en referansesamtale.
Mob.: 986 90 060


Zissor

Zissor AS, Drammen

Digitalisering av aviser og arkiver. Medieovervåkning. Software utvikling og IT infrastruktur.

Kontakt daglig leder Ove Dirdal for en referansesamtale.
Mob.: 909 36 610


Dyrlegen Harstad AS

Dyrlegen Harstad AS

Kontakt eierne Bodil Eilertsen mob.: 909 47 946 eller Tor-Arne Eilertsen mob.: 907 46 686 for en referansesamtale.


Veterinærkontoret i Førde AS

Veterinærkontoret i Førde AS

Kontakt daglig leder Terje Negard mob.: 907 26 029 for en referansesamtale.


Tireline AS

Tireline AS

Kontakt daglig leder Carl Fuglesang mob.: 906 81 876 for en referansesamtale.

Web: tireline.no


Smådyrsykehuset Gjøvik

Smådyrsykehuset Gjøvik

Kontakt daglig leder Tore Berg mob.: 909 73 761 for en referansesamtale.

Web: smadyrsykehuset.no


Steinkjer Veterinærsenter

Steinkjer Veterinærsenter

Kontakt daglig leder Lars Stokke mob.: 415 72 929 for en referansesamtale.

Web: steinkjerveterinarsenter.no


Porsgrunn Dyreklinikk

Porsgrunn Dyreklinikk

Kontakt daglig leder Johanne Teige Bøe mob.: 94 18 64 85 for en referansesamtale.

Web: porsgrunndyreklinikk.no