Snarvei: Salg av bedrifter | Prospektbase | Prosessen | Tidsplan | Dokumentflyt | Honorar

Salg av bedrifter

Hvilke kjøpere betaler mest?

Vi deler disse inn i flere grupper – strategiske, leverandører, produsenter, konkurrenter lokalisert i Norge eller utland.

En kjøper som trenger selgers produktområde strategisk for sin virksomhet vil betale mest, men det avgjørende er fremtidig vekst og avkastning.

Synergi blir en sentral faktor som påvirker prisen og ofte vil en konkurrent lettere kunne dra fordeler med å integrere tilsvarende virksomhet inn i egen organisasjon med betydelige bortfallskostnader.

Prospektbase

Hvor finner vi kjøperne?

Den som kjenner sin bransje best er som oftest selger selv mht konkurrenter, leverandører og produsenter og denne kilden systematiseres ved innhenting av opplysninger bl.a. fra offentlige kilder for å kunne prioritere industrielle og finansielle sterke kjøpere.

Vi kartlegger aktuelle selgers kunder som vil ha flere leverandører av andre tjenester

Det vurderes potensielle kjøpere som kan dra fordeler med et supplerende produktområde for å styrke tilbudet til egne kunder ved å utvide sin kjernevirksomhet.

AMC sitter i tillegg på en base av kjøpere som er på utkikk etter nye produkter, samt at vi har tilgang til bedriftsbaser spesielt for Skandinavia med samarbeidspartnere i utlandet. Vi har et vidt kontaktnett.

Bedriftsmekling

Prosessen

Vi gjennomfører en prosess hvor vi har en løpende dialog og konsultasjon med oppdragsgiver.

Fase 1
Regnskap, analyse, forutsetninger, målsettinger, dokumentasjon, verdivurdering, prisvurdering strategi salg, anbefalinger, tiltak, finansielle disposisjoner.

Utarbeidelse av Blinder (kort beskrivelse av prospektet uten oppdragsgivers navn).

Fase 2
Utarbeidelse av komplett Informasjons Memorandum/Prospekt (detaljert beskrivelse av virksomheten), søk i kontaktnett, identifisering av målgrupper, short listing, prioritering av kandidater, taktikk m.m.

Fase 3
Personlig kontakt mot målgruppen, møter med mulige kjøpere, konfidensialitetserklæring presentasjon av kandidater, forhandlinger med ulike interessenter, intensjonsavtale.

Fase 4
Transaksjonen, ”due diligence”, kjøpsavtale, oppgjørsform.

Tidsplan

Prosessen vil kunne strekke seg over 6 – 12 måneder avhengig marked og kompleksitet.

Denne kan typisk være:

Dokumentflyt

  • Mandatavtale
  • Blinder
  • Memorandum,
  • Konfidensialitetserklæring (NDA)
  • Intensjonsavtale
  • Kjøpsavtale

Honorar

Prinsipper for honorering.

Faste honorarer for fasene 1 – 3:

  • Rådgiving
  • Dokumentasjon
  • Prospektliste
  • Intro/møte kandidater

Transaksjonshonorar fase 4:

Prosent av realisert verdiutveksling av inngått avtale