Snarvei: Strategivalg | Bedriftsutvikling | Personlig rådgivning | Organisasjonsutvikling

Strategivalg

Vår erfaring tilsier at flere bedrifter utvider sine tjenester og produktområder ut fra en ren marginal betraktning for å oppnå kortsiktig vekst og lønnsomhet uten hensyn til om dette er riktig strategisk overfor kundebasen på lang sikt.

For å sikre en planlagt lønnsom vekst over tid er det avgjørende at det foreligger en gjennomtenkt strategi som er forankret internt og som omverden forstår.

Små og mellomstore bedrifter har ikke alltid tid, ressurser eller kapasitet til denne type øvelse og det er her Askim Merger & Consulting kan bistå enten som styremedlem, mentor eller konsulent.

Rådgivning

Bedriftsutvikling

Normalt vil en organisk vekst på 5 – 10 % kunne
være realistisk, mens krav om vekst på 10-15 %
vil kreve helt andre innsatsfaktorer.

Dette utkrystalliserer ofte behovet for en aktive oppkjøpsstrategi innenfor svake og nye områder.

Kjennetegnet på selskaper som er i stand til å opprettholde en stabil lønnsomhetsutvikling, er kunsten å opprettholde en kontroller årlig vekst
på over 10+ %.

Bedriftsutvikling

Vi vil kunne bidra aktivt i prosessen med å identifisere problemstillinger for å effektivisere virksomheten og anbefale tiltak som kan gi den nødvendige turnaround og forbedringer.

Personlig rådgivning

Vi kan gi råd og hjelp med personlige og selskapsmessige løsninger og transaksjoner.
Vi kartlegger behovene sammen med klienten og diskuterer løsninger.

Dette kan dreie seg om nedtrapping av arbeid, utbytte eller kompensasjon over tid, earn-out løsninger, skattemessige forhold, pensjons-løsninger, personlige behov for finansiering/ kontantstrøm m.m.

Det kan tilrettelegges en plan som tilpasses den enkelte.

Organisasjonsutvikling

Vi kan bistå med planer og konkrete tiltak for å bedre arbeidsmiljøet, systematisere ledelses-prosesser og gjøre medarbeidere mer målrettet og engasjerte.

Dette kan dekke alt fra…

  • meningsundersøkelser
  • informasjonsstrategi
  • hjelpemidler / håndbøker
  • lønnsfastsettelse
  • bonus / provisjonsordninger
  • målesystemer

til medarbeidersamtaler, coaching og helsetiltak.